българскиcestinadeutscheesti keelenglishlietuviskasmagyarpolskiromanasuomineederlandsitaliano
Euroopa oskuste profiil ehitustöölistele
Riikidevahelised põhioskused on äärmiselt olulised, et võimaldada Euroopa ehitussektoris tööjõu liikumist. Käesolevad põhioskused on välja valitud põhinedes 13 riigile omaste riiklikult paika pandud ametiala oskustele vastava kvalifikatsiooni saavutamiseks ja sisaldavad läbilõiget sotsiaalsetest ning tehnilistest põhioskustest, mis on vajalikud üle kogu Euroopa.

Riiklikke ametialaste nõuete ja vastavate valdkondade kindlaks määramine ning ühildamine ja kokkulepeteni jõudmine võttis aega mitmeid kuid ja protsessid osalesid paljude organisatsioonide esindajad.

Arvamuste välja selgitamise protsessi käigus ning valdkondade kindlaks määramisel, mille osas kokku lepitakse, võttis osa palju erinevaid aktiivseid osalejaid nii-nimetatud riiklikust "Kompetentsi varamust" ("Kompetentsi varamud" on nõuandvad komisjonid, millede liikmed esindavad poliitilis-hariduslikke organeid nagu riiklikud ja regionaalsed tööbürood, ühiskondlikud sotsiaalteenuseid pakkuvad asutused, valitsusorganid, koolituskeskused, ehitusfirmad jne).

Kuigi algselt tundus, et kutsekoolituse olukord on kõikides projektis osalevates riikides väga erinev, oli kokkuleppe aste, milleni vajaliku baaskvalifikatsiooni osas jõuti üllatavlt kõrge. Erinevad riiklikud ametialased nõudmised ja vajalikud sooritustasemed on lisatud vastavatesse lõigetesse ning vajaduse korral on neid esile tõstetud ja kommenteeritud. Eesmärgiks ei ole ainult riiklike erinevuste dokumenteerimine vaid ka edasise diskussiooni ergutamine. Erinevusi ei tohiks alati vaadelda takistustena, vaid hoopiski võimalustena edasi arendada kutseharidussüsteeme nii riiklikul kui ka riikidevahelisel tasandil.